Mijn naam is Sigrid Helderman.

Ik werk als coach en trainer.

Voor mij was een belangrijk moment om werkelijk te gaan staan voor wie ik was het moment dat ik uitsprak dat ik wilde gaan scheiden. In 2013 om precies te zijn.

Ik zat op dat moment zonder werk, omdat ik door langdurige uitputting was uitgevallen op mijn werk. Mijn kinderen sliepen eindelijk wat beter na jarenlang nauwelijks slapen. Dit had me enorm uitgeput.

Terwijl ik aan het herstellen was, werd het me duidelijk dat mijn man en ik erg vervreemd waren van elkaar.

Alles waar ik in geloofde, viel als een kaartenhuis in elkaar. Mijn huwelijk, mijn gezondheid, mijn werk, mijn zelfvertrouwen. Er kwam iets in mij naar boven dat me deed beseffen dat ik wilde leven in plaats van overleven.  Iets oers.

Nu is het genoeg, dit wil ik niet! Ik wil nu voor mezelf kiezen. Ik wil leven!

“Dapper zijn is: als je niet weet wat je moet doen, afdalen in je binnenste en wachten op het Weten en het dan hardop kenbaar maken.”

 

Glennon Doyle

Het is niet zozeer de scheiding en alle rompslomp daarom heen waar ik trots op ben (want dat is veel gedoe en veel pijn). Het is meer de daadkracht en het gehoor geven aan wat er in mij leefde. Aan wat ik werkelijk van binnen voelde en wat ik nodig had: voor mezelf gaan staan. Die beweging, de zelfzorg, het trouw zijn aan mijn binnenwereld, dat is waar ik met trots naar terugkijk. En wat voor mij een keerpunt in mijn leven is geweest. 

Het is nu 2022, 9 jaar later, vele innerlijke processen later en ik merk dat ik die kracht, de kracht van het uitspreken, het gaan staan voor wie ik ben, kan inzetten om anderen te ondersteunen in hun proces. De zoektocht in ‘wat wil ik nou’, ‘is dit het’ en allerlei vragen rondom werk en persoonlijke ontwikkeling.

Holding the space komt bij me op. In het Nederlands kan ik er nog steeds geen goede vertaling voor vinden die werkelijk klopt voor mij. De ruimte bewaren en bewaken is misschien de meest passende vertaling. Holding the space voor mezelf, holding the space in mijn coaching en training voor de ander(en).

Het werkelijk en met aandacht luisteren, ondersteunen van de verbinding tussen hoofd & hart & buik,  holding the space en helder met aandacht is hoe ik mijn manier van werken zou omschrijven.

Heeft dit verhaal iets met je gedaan, misschien herken je het? Wil je hier iets over vertellen?

Deel het dan met me. Ik ben oprecht geïnteresseerd in jou.

Mijn CV

Opleidingen
1997 – 2001
Fontys Hogescholen te Tilburg

Academie Mens Arbeid (AMA), Personeel en Arbeid          HBO Studie- en beroepskeuze met specialisatie:                                        Trajectbemiddeling

Diploma behaald

1995 – 1996

Kempenpoort College te Eindhoven

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) MBO

1993 – 1995

Kempenpoort College te Eindhoven

HAVO/MBO met onder andere geschiedenis, maatschappijleer, omgangskunde en gezondheidskunde

Diploma behaald

            

Cursussen
2019-heden Assessment traject gecertificeerd trainer Verbindende Communcatie
2015-heden
Diverse trainingen Verbindende Communicatie
2014
Training gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling (Jongcoachen)
2011 Training gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling (Bombeeck en Van IJzeren adviesbureau)
2007 Training IRB, individuele rehabilitatie begeleiding (GGzE)
2006
Basistraining Transculturele psychiatrie (GGzE)
2006 Training Rehabilitatie en omgaan met psychische problematiek (GGzE)
2005 Training Autisme van jong tot oud (GGzE)
2005
Training Jobcoaching, rolwisselingen in de begeleiding (GGzE)
2004 Workshop Bemiddelen naar werk (IWA)
2002
Bedrijfsschool: introductie Algemene bijstandswet (Gem. Ehv)  
2001-2005 Les in spreken en schrijven van de Turkse taal (particulier)
2000
Project Interculturele communicatie (Fontys Hogescholen

            

(Werk) Ervaring & Stages

 

Sep 2020-Feb 2022

Stichting #Awesome kledingruilatelier

Coördinator winkel

Werkzaamheden: 

 • Ondersteunen van vrijwilligers
 • Dagelijkse leiding van de werkzaamheden op de werkvloer
 • Adviseren van het bestuur rondom de bedrijfsvoering
 • Onderhouden van externe contacten
Nov 2015 – Jun 2020

Stichting Ik Wil te Eindhoven

Coördinator 

Werkzaamheden:

 • Coachen en ondersteunen van mensen
 • Aanspreekpunt 
 • Onderhouden van externe contacten 
 • Trajecten schrijven, opzetten en uitvoeren
Jun 2015 – Mei 2016

Markieza, academie voor herstel & ervaringsdeskundigheid te Eindhoven

Procesbegeleider

Werkzaamheden:

 • Kennismakingsgesprekken voeren 
 • Het begeleiden en monitoren van leerlingen/stagiaires 
 • Het voeren en beoordelen van selectiegesprekken met potentiële leerlingen/stagiaires 
 • Het onderhouden van contacten met werkgevers, uitkerende instanties, docenten en werkbegeleiders 
 • Het fungeren als intermediair en aanspreekpunt
Sep 2014 – Mei 2015

De Borgmolen, centrum voor persoonlijke ontwikkeling te St.Oedenrode

Coördinator gastvrouwen

Werkzaamheden:

 • Cliënten ontvangen, een luisterend oor bieden en doorverwijzen naar collega’s;
 • Administratief ondersteunen van collega’s;
 • Rooster maken;
 • Aansturen van 5 gastvrouwen;

 

Sep 2005 – Jan 2011

GGzE te Eindhoven

2 Functies, nl: 

Trajectbegeleider & IPS (=Individual Placement and Support)

Werkzaamheden:

 • voeren en rapporteren van gesprekken met cliënten;
 • opstellen en uitvoeren van reïntegratieplannen en –    trajecten;
 • contacten leggen met en onderhouden van (potentiële) werkgevers;
 • samenwerken met onder andere behandelaren,    gemeenten, opleidingsinstituten, werkgevers en instanties;
 • begeleiden van cliënten volgende de methodiek Individual Placement and Support;
 • intensieve joboching/training on the job;
 • nauwe samenwerking met team casemanagement GGzE;   

 

Dec 2003 – Aug 2005

IWA Wurkympuls B.V. te Valkenswaard

Reïntegratieconsulent

Werkzaamheden:

 • opzetten en geven van (sollicitatie)trainingen;  
 • opzetten en geven van beroepenoriëntatielessen;
 • individuele begeleiding van cliënten van diverse gemeenten en het UWV;
Sep 2002 – Nov 2003

Dienst Werk, Zorg en Inkomen te Eindhoven

Casemanager Algemene Bijstandswet 

Werkzaamheden:

 • voeren en rapporteren van diverse gesprekken met cliënten;
 • vaststellen van rechtmatigheid;
 • contacten leggen en onderhouden met reïntegratiebedrijven;
 • deelname klankbordgroep bevordering van de arbeidsreïntegratie van bijstandscliënten;
Sep 2001 – Aug 2002

Stedelijk College Eindhoven (SCE) te Eindhoven

Voortgezet onderwijs VMBO 

2 Functies, nl: 

Schooldecaan & projectleider zorgklas VMBO onder- en      bovenbouw

Werkzaamheden:

 • informeren, adviseren en begeleiden van leerlingen in hun studie- en beroepskeuzes zowel individueel als in groepsverband;
 • opzetten en verzorgen van oriëntatielessen voor leerlingen;

 

2000

Verslavingszorg ‘Novadic’ te Eindhoven

Stagiaire consulent arbeidsintegratie

Oa het opzetten en het geven van sollicitatietrainingen aan (ex-)verslaafden binnen Novadic

 

1999

Middelbare school ‘Pleincollege Van Maerlant’ te Eindhoven    

Stagiaire decanaat HAVO/VWO

 

Jun 1998 – Aug 1999

Bosman medische en orthopedische hulpmiddelen te Veldhoven

Administratief medewerker